Acces în platforma educațională Caleidoscop

Acces în platformă

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Îți mulțumim pentru că ești interesat de programul Caleidoscop oferit de UiPath Foundation. Prin participarea la acest program vei avea acces (I) la o bursă lunară, (II) la cursuri de limbă engleză și de dezvoltare a abilităților digitale, (III) la alte tipuri de resurse educaționale, precum și (IV) la o tabletă cu acces la internet pe care să o folosești gratuit pe toata durata participării în program.

Cursurile disponibile în cadrul programului se vor desfășura prin intermediul platformei online Caleidoscop.

Pentru a selecta participanții în programul Caleidoscop, UiPath Foundation va analiza, pe baza datelor furnizate direct de către elevi, părinți/tutori/reprezentanți legali și profesorii elevilor, după caz, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii de participare în program, și anume:

  1. venitul familiei se încadrează sub pragul de venit net, conform calculului scalei de echivalență OECD modificate1, unde 1 unitate este 1200 RON în mediul rural și 1700 RON în mediul urban
  2. elevul are media de admitere la liceu de minim 6.5;
  3. elevul are maximum 16 ani și 6 luni la începerea anului școlar.

Pentru a verifica dacă îndeplinești condițiile pentru a face parte din acest program, prelucrăm o serie de date cu caracter personal, după cum vom detalia mai jos.

În cazul în care vei fi ales pentru proiect, îți vom trimite o nouă informare privind prelucrările în legătură cu contractul de bursă pe care îl vom încheia.

Operatorul datelor cu caracter personal este: UiPath Foundation

Persoană de contact în legătură cu prelucrările de mai jos: Poți adresa orice întrebare, comentariu sau orice solicitare privitoare la datele tale la adresa de poștă electronică: [email protected] sau prin scrisoare la adresa fundației (Strada Vasile Alecsandri nr. 4 și strada Constantin Daniel nr. 11, Corp B, Birou AX 79/L-N, Parter, Sector 1, București).

*Scala OECD modificată înseamnă că fiecare membru al familiei are asociată o pondere după cum urmează: primul adult = 1, oricare alt adult din familie = 0.5, copil cu vârsta între 14 și 18 ani = 0.5, copil sub 14 ani = 0.3. Exemplu: pentru familia formată din 1 adult și 1 copil de 14 ani din mediul rural, scorul familiei este de 1,5, ceea ce însemnă că venitul total net al familiei nu poate depăși 1650 lei.

I. Ce date prelucrăm?

Date de identificare: nume, prenume, cod numeric personal, doar în cazul elevului data nașterii, vârstă și genul, adresa de domiciliu sau adresa de reședință, după caz, mediu rural/urban, după caz.

Date de contact: adresa de e-mail, numărul de telefon.

Date financiare: situația financiară familială (venit total lunar net pe familie și pe membru de familie, venit validat total lunar net, copie document ANAF în cazul fiecărui membru de familie care lucrează), inclusiv informații generale despre tipurile de cheltuieli ale familiei (de exemplu, existența unor plăți pentru tratamente medicale, fără a cuprinde informații medicale precum tipul de afecțiune medicală, tratamentul urmat etc.), informații despre eventuale ajutoare sociale, alocații sau alte burse (informații cu privire la includerea în programul unei alte organizații non profit).

Date referitoare la educație: școala, clasa, media de admitere la liceu (în cazul liceelor vocaționale, media finală de admitere), orarul elevului, situația locativă a elevului în timpul anului școlar (cămin, gazdă, face naveta pentru a participa la ore).

Date referitoare la situația socială: informații despre mediul din care provin elevul și părinții/tutorii/reprezentanții legali (mediu defavorizat, condiții de trai, numărul persoanelor care locuiesc într-o gospodărie, numărul adulților, numărul minorilor sub 14 ani, numărul minorilor între 14 și 18 ani, numărul adulților din familie care lucrează, numărul persoanelor aflate în întreținere).

Date de stare civilă: tip familie (căsătorit/necăsătorit, părinte singur); în cazul în care elevul se află în plasament sau sub tutelă, documente care să confirme plasamentul sau tutela.

Date bancare: codul IBAN (inclusiv documentul din care reiese codul IBAN), banca, în cazul în care bursa se va plăti în cont bancar.

Având în vedere că prelucrăm atât datele elevilor, cât și ale părinților/tutorilor/reprezentanților legali, pentru o mai bună înțelegere, am împărțit această notă de informare în două secțiuni, una pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și una pentru elevi.

II. Informații pentru părinți/tutori/reprezentanți legali

Dacă sunteți părintele, tutorele sau reprezentatul legal al unui copil interesat de participarea în programul Caleidoscop, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos.

Cum folosim datele dumneavoastră?

Analizăm datele furnizate direct de către dumneavoastră (prin completarea formularului pus la dispoziție de UiPath Foundation) sau de către profesorii elevului pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de participare și pentru a realiza o selecție a elevilor care vor participa în program.

În acest scop, avem nevoie de următoarele date personale din partea dumneavoastră: date de identificare, date de contact, date financiare, date bancare (doar în cazul în care elevul nu are cont propriu), date referitoare la situația socială și date de stare civilă. Aceste date vor fi furnizate profesorilor elevului la momentul completării formularului pus la dispoziție de UiPath Foundation.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Pașii necesari pentru încheierea contractului de bursă.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

În cazul în care copilul dumneavoastră nu este selectat, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata procesului de selecție și timp de 6 luni după finalizarea acestuia, pentru a-i permite să fie luat în considerare și pentru viitoare proiecte pe care le vom organiza.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

În momentul în care vă arătați interesul pentru proiect, veți transmite datele relevante profesorilor cu care colaborăm, care ni le vor transmite pentru a analiza îndeplinirea condițiilor de participare în proiect. De asemenea, pe parcursul selecției, vom face schimb de informații cu profesorii, în vederea asigurării bunului mers al întregului proces. Datele vor fi încărcate în cadrul platformei Caleidoscop.

Transferul datelor personale în state terțe

Vă informăm că în operațiunile de prelucrare a datelor personale, utilizăm aplicația Google Drive. Astfel, datele dumneavoastră vor fi transferate în Statele Unite ale Americii. În situațiile în care datele sunt transferate în Statele Unite ale Americii, transferul are loc în baza deciziei de adecvare a Comisiei Europene prin care aceasta recunoaște că Statele Unite ale Americii asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în cazul companiilor americane certificate sub ”EU-U.S. Data Privacy Framework”. Detalii cu privire la certificarea Google LLC se găsesc aici (https://www.dataprivacyframework.gov/s/).

În procesul de selecție, datele personale vor fi încărcate în platforma Caleidoscop. Platforma Caleidoscop este găzduită pe infrastructura UiPath S.R.L. prin intermediul platformei cloud Microsoft Azure. Astfel, datele dumneavoastră vor fi transferate în Statele Unite ale Americii. În situațiile în care datele sunt transferate în Statele Unite ale Americii, transferul are loc în baza deciziei de adecvare a Comisiei Europene prin care aceasta recunoaște că Statele Unite ale Americii asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în cazul companiilor americane certificate sub ”EU-U.S. Data Privacy Framework”. Detalii cu privire la certificarea UiPath și Microsoft se găsesc aici (https://www.dataprivacyframework.gov/s/).

De ce este important să ne dați datele?

Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care nu ne veți comunica datele de mai sus, nu vom putea lua în considerare participarea elevului în procesul de selecție și, ulterior, încheierea contractului de bursă.

III. Informații pentru elevi

Dacă ești elev interesat de participarea în programul Caleidoscop, te rugăm să citești cu atenție informațiile de mai jos. De asemenea, te rugăm să le arăți aceste informații și părinților, tutorilor sau reprezentanților tăi legali.

Cum folosim datele tale?

Avem nevoie din partea ta de următoarele categorii de date: date de identificare, date de contact, date bancare (în cazul în care există un cont bancar deschis pe numele tău), date referitoare la educație și date referitoare la situația socială. Motivul pentru care folosim aceste date este pentru a ne asigura că îndeplinești condițiile pentru a fi selectat în programul nostru. Datele vor fi furnizate cu ocazia completării formularului pus la dispoziție de UiPath Foundation. Completarea formularului se va face cu ajutorul profesorilor tăi.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Pașii necesari pentru încheierea contractului de bursă.

Cât timp păstrăm datele tale?

Îți folosim datele pe parcursul desfășurării selecției pentru proiect. De asemenea, în situația în care nu ești selectat, vom păstra datele tale încă 6 luni după selecție, în caz că vom organiza alte proiecte la care ai putea participa.

Cine are acces la datele tale?

În momentul în care îți arăți interesul pentru proiect, părinții/reprezentanții legali/tutorele împreună cu tine veți completa formularul pus la dispoziție de UiPath Foundation prin intermediul profesorilor tăi. După completarea formularului și atașarea documentelor solicitate, UiPath Foundation va analiza îndeplinirea condițiilor de participare în program. De asemenea, pe parcursul selecției, vom face schimb de informații cu profesorii, în vederea asigurării bunului mers al întregului proces.

Transferul datelor personale în state terțe

Te informăm că în operațiunile de prelucrare a datelor personale, utilizăm aplicație Google Drive. Astfel, datele tale vor fi transferate în Statele Unite ale Americii. În situațiile în care datele sunt transferate în Statele Unite ale Americii, transferul are loc în baza deciziei de adecvare a Comisiei Europene prin care aceasta recunoaște că Statele Unite ale Americii asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în cazul companiilor americane certificate sub ”EU-U.S. Data Privacy Framework”. Detalii cu privire la certificarea Google LLC se găsesc aici (https://www.dataprivacyframework.gov/s/).

În procesul de selecție, datele personale vor fi încărcate în platforma Caleidoscop. Platforma Caleidoscop este găzduită pe infrastructura UiPath S.R.L. prin intermediul platformei cloud Microsoft Azure. Astfel, datele dumneavoastră vor fi transferate în Statele Unite ale Americii. În situațiile în care datele sunt transferate în Statele Unite ale Americii, transferul are loc în baza deciziei de adecvare a Comisiei Europene prin care aceasta recunoaște că Statele Unite ale Americii asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în cazul companiilor americane certificate sub ”EU-U.S. Data Privacy Framework”. Detalii cu privire la certificarea UiPath și Microsoft se găsesc aici (https://www.dataprivacyframework.gov/s/).

De ce este important să ne dai datele?

Te rugăm să ai în vedere că, în cazul în care nu ne comunici datele de mai sus, nu te putem lua în considerare pentru procesul de selecție și, ulterior, pentru încheierea contractului de bursă.

Atât elevul, cât și părinții/tutorii/reprezentanții legali ai acestuia nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Întreg procesul de selecție se desfășoară prin intermediul angajaților UiPath Foundation care vor analiza informațiile transmise și măsura în care acestea îndeplinesc criteriile de participare.

Dețineți controlul asupra datelor

Puteți controla modul în care prelucrăm datele cu caracter personal, exercitând oricare dintre următoarele drepturi/opțiuni.

Accesarea datelor: puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre voi. În cazul datelor elevilor, ei sunt cei care vor avea acces la datele lor.

Rectificarea datelor: dacă datele pe care le deținem despre voi sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita corectarea sau completarea lor.

Opoziția la prelucrarea datelor: ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele voastre personale. În funcție de baza legală a prelucrării, vom analiza cererea, situația de fapt, precum și prevederile legale aplicabile și vom reveni fără întârzieri nejustificate cu detalii despre cum ne ocupăm de solicitarea voastră. Totodată, vă informăm că dacă nu mai doriți prelucrarea datelor, nu vom mai putea continua procedura de selecție cu privire la elev.

Ștergerea datelor: în măsura în care nu ați fost selectați pentru program sau dacă nu mai doriți să fiți luați în considerare pentru proiectele noastre, ne puteți cere să ștergem datele cu caracter personal relevante procesului de selecție pe care le deținem. Vom analiza cererea în raport de cazurile de ștergere prevăzute de lege și vom reveni fără întârzieri nejustificate cu detalii despre cum ne ocupăm de solicitarea voastră.

Portabilitatea datelor: în situația în care doriți să vă transferăm datele, ne puteți solicita să vi le comunicăm într-un format electronic uzual (acest drept se aplică dacă prelucrarea datelor se face în baza consimțământului vostru sau în baza unui contract și dacă prelucrarea are loc prin mijloace automate).

Restricționarea prelucrării: puteți să ne solicitați să limităm prelucrările pe care le facem în legătură cu datele personale. Vom analiza cererea în raport de cazurile de restricționare prevăzute de lege și vom reveni fără întârzieri nejustificate cu detalii despre cum ne ocupăm de solicitarea voastră.

Dreptul de a face plângere la Autoritatea de Supraveghere: De asemenea, puteți înainta o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala).